24.09.2018

W Polsce jest ich od dwudziestu do dwudziestu pięciu tysięcy, na świecie siedemnaście milionów. My, osoby dotknięte Mózgowym Porażeniem Dziecięcym też mamy swoje święto. 6 października wszyscy, którzy chcą być z nami solidarni powinni mieć na sobie jakiś zielony akcent. Ze względu na charakter i formę zaburzeń neurologicznych wyróżnia się kilka odmian zespołu zaburzeń. W myśl zasady człowiek jest indywidualnością stanowimy doskonałe potwierdzenie przedstawionej tezy. Każdy z nas znalazł swój odrębny sposób na psychiczne poradzenie sobie z trudnościami dnia codziennego. Jesteśmy różni, ale odnajdziemy również cechy wspólne. Swoją postawą udowadniamy, że pomimo lekarskich diagnoz, można realizować się zawodowo.

 

tekst Ewa Leśniak
ilustracja Krzysztof Ziobro