Pracujemy w  Zakładzie Aktywności Zawodowej od dziewięciu lat. WZAZ jest jednostką organizacyjną stworzoną przez władze lokalne z myślą o osobach z niepełnosprawnością. Pracując tutaj mamy trzy rodzaje rehabilitacji ruchową, społeczną oraz zawodową. Nasz pracodawca dostosował miejsce pracy do naszych potrzeb. Stopniowo poznawaliśmy etapy pracy w gastronomii, poligrafii i ogrodnictwie. Miało to na celu wykształcenie podstawowych cech dobrego pracownika, takich jak: sumienność, odpowiedzialność, umiejętność  pracy pod presją czasu. Zatrudnienie tutaj pozwala nam rozwijać doświadczenia zawodowe. WZAZ we współpracy z trenerem pracy umożliwia nam nowe miejsca praktyk, które mogą być przyszłości, nowym miejscem pracy na otwartym rynku. Kilkoro z nas już przetarło tę drogę. Ich doświadczenie daje nam motywacje  do działania,  aby w przyszłości sięgnąć innego szczebla kariery, a WZAZ potraktować, jako jeden z wielu przystanków w życiu zawodowym.

Ewa Leśniak