Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych przewidzianych w drugim zadaniu projektu „Aktywni niepełnosprawni…”!
Obecnie w zespołach eksperckich trwają prace zogniskowane wokół wypracowania lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Zaproponowane zmiany będą dotyczyć działalności warsztatów terapii zajęciowej, usług asystenckich oraz sześciu innych obszarów określonych w drugim zadaniu projektu na podstawie wyników diagnozy przeprowadzonej w zadaniu pierwszym.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką niepełnosprawności, w szczególności osoby z niepełnosprawnością (OzN), przedstawicieli otoczenia osób z niepełnosprawnością i ekspertów do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych realizowanych w projekcie. Więcej o udziale w konsultacjach na stronie http://www.wlaczeniespoleczne.pl

Przewiń do góry