Przeskocz do treści

Kontakt

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej

Ul. Litomska 10
53-641 Wrocław
Czynne od poniedziałku do piątku w godz.7.00-16.00
Tel. 71 354-64-22 fax. 71 355-59-14
www.zaz.wroclaw.pl
biuro@zaz.wroclaw.pl
NIP: 8971747378
REGON: 020870518

Uwaga! W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT
faktury należy wystawiać na:
Gmina Wrocław

Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
NIP: 897-13-83-551

Redakcja BIP:

Ewa Wójcik
Dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej
Tel. 71 354-64-26
e-mail: ewa.wojcik@zaz.wroclaw.pl
czynności: zatwierdzanie treści biuletynu

Marcin Labęda
tel. 71 354 64 16
czynności: wprowadzanie i modyfikacja treści biuletynu, administrowanie stronami biuletynu

Sekretariat:  71 354 64 22

Fax:  71 355 59 14

Dyrektor:   71 354 64 26

Z-ca dyrektora:   71 355 59 15

Księgowość:   71 354 64 24

Kadry:   71 354 64 25

Gastronomia:   71 355 59 15

Poligrafia:   71 355 59 16

Ogrodnictwo:   71 355 59 11