Przeskocz do treści

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

  1. Skargi i wnioski mogą być składane do Zakładu w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
  2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.
  3. Czynności dotyczące rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, w tym w szczególności:
  1. przyjmowanie skarżących i wnioskodawców;
  2. badanie zasadności składanych skarg i wniosków;
  3. udzielanie odpowiedzi skarżącemu lub wnioskodawcy,

realizowane są przez Dyrektora, a w czasie jego nieobecności, przez Zastępcę Dyrektora.

  1. Dyrektor, a w czasie nieobecności Dyrektora, Zastępca Dyrektora przyjmuje osobiście klientów w sprawach skarg i wniosków, w czwartki w godzinach od 14.00 do 15.00.
  2. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46).