Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Wrocław. Został utworzony Uchwałą Nr XXIV/870/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 roku w sprawie utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu i nadania Statutu – http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXIV/870/08

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej posiada status zakładu aktywności zawodowej nadany przez Wojewodę Dolnośląskiego Decyzją D5/0001/08 w dniu 29 grudnia 2008 roku na podstawie art.29 ust.1 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 roku Nr 14 poz.92).

Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm), poprzez prowadzenie działalności usługowej i wytwórczej.

W Zakładzie jest zatrudnionych minimum 70% osób z niepełnosprawnością, przy czym nie więcej niż 35% osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Obecnie Zakład zatrudnia 36 osób z niepełnosprawnością w trzech działach:

Przewiń do góry