Przeskocz do treści

Ogłoszenia

WROCŁAWSKI ZAKLAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

LITOMSKA 10, 53-641 WROCŁAW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

Poligraf

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. wycena projektów i zleceń graficznych,
 2. wycena i realizacja zamówień dla zewnętrznych odbiorców,
 3. obsługa cyfrowych maszyn poligraficznych,
 4. kompleksowa obsługa komputera.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Miejsce pracy: budynek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej,   ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław

Stanowisko pracy : praca stacjonarna przy komputerze  powyżej 4 godzin dziennie i przy cyfrowych maszynach poligraficznych.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat.

Przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2018r.

Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie : średnie,
 2. doświadczenie zawodowe: min.2 lata,
 3. znajomość pakietu Microsoft Office,
 4. obsługa maszyn poligraficznych : maszyny cyfrowe,
 5. prawo jazdy kat B,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana znajomość programów Corel, Photoshop, Ilustrator
 2. umiejętność pracy w zespole, sumienność, obowiązkowość, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej- opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych- opatrzone własnoręcznym podpisem.
 5. Informacja RODO
 6. Oświadczenie RODO

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław pok.101 lub pocztą na adres Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z dopiskiem: dotyczy stanowiska: poligraf, w terminie do 20.07.2018r.

 Do dalszej rekrutacji zapraszani będą kandydaci telefonicznie, którzy spełnili wymagania niezbędne  określone w ogłoszeniu oraz złożyli najciekawsze oferty.

 

WYMAGANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CHĘTNYCH DO PODJĘCIA PRACY

WE WROCŁAWSKIM ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

WYMAGANIA FORMALNE:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • znaczny stopień niepełnosprawności
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności w przypadku upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub autyzmu
 • w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wymagane będzie również wskazanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej