Przeskocz do treści

Ogłoszenia

WROCŁAWSKI ZAKLAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 1. LITOMSKA 10, 53-641 WROCŁAW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

Poligraf

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. koordynacja i projektowanie materiałów graficznych,
 2. wycena i realizacja zamówień dla zewnętrznych odbiorców,
 3. obsługa maszyn poligraficznych oraz urządzeń introligatorskich,
 4. kompleksowa obsługa komputera.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Miejsce pracy: budynek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław

Stanowisko pracy : praca stacjonarna przy komputerze  powyżej 4 godzin dziennie i maszynach poligraficznych

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2018r.Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie : średnie,
 2. doświadczenie zawodowe: min.2 lata,
 3. znajomość pakietu Microsoft Office, programów Corel, Photoshop, Ilustrator,
 4. obsługa maszyn poligraficznych : maszyny cyfrowe, ploter, gilotyna,
 5. prawo jazdy kat B,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole, sumienność, obowiązkowość, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej- opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny- opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych- opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław pok.101 lub pocztą na adres Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z dopiskiem: dotyczy stanowiska: poligraf, w terminie do 30.04.2018r.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą kandydaci telefonicznie, którzy spełnili wymagania niezbędne  określone w ogłoszeniu oraz złożyli najciekawsze oferty.

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U 2016 poz. 922) w związku z ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( tj. Dz. U.  2016 poz. 902) informuje się że:

 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej , ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław,
 2. dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej,
 3. dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
 4. podanie danych jest dobrowolne,
 5. prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art.32 ustawy o ochronie danych osobowych.

WYMAGANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CHĘTNYCH DO PODJĘCIA PRACY

WE WROCŁAWSKIM ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

WYMAGANIA FORMALNE:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • znaczny stopień niepełnosprawności
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności w przypadku upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub autyzmu
 • w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wymagane będzie również wskazanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej